Bessi

    2 marts 2014. Bessi, vores nye Grosser Schweizer Sennenhund på 14 måneder, i fuld firspring på marken